Hồ sơ

name colonlco Gửi tin nhắn
Biệt danh colonlco313
tuổi 54
Giới tính Nam
Chiều cao 1m10 ( 3 Feet 7 Inches )
Tình trạng hôn nhân Ly thân
Tôn giáo Đạo Cơ Đốc
Giới thiệu bản thân Tên tôi là Đại tá, tôi rất vui được gặp bạn. Vui lòng liên hệ với tôi qua WhatsApp của tôi vì thực tế là đôi khi tôi gặp sự cố với Trang web của mình. số (+22956713513) hoặc địa chỉ email của tôi ([email protected])
Muốn tìm Tên tôi là Đại tá, tôi rất vui được gặp bạn. Vui lòng liên hệ với tôi qua WhatsApp của tôi vì thực tế là đôi khi tôi gặp sự cố với Trang web của mình. số (+22956713513) hoặc địa chỉ email của tôi ([email protected])
Nơi sinh sống new york, new york, Mỹ