Chính Sách Quyền Riêng Tư

ThanhNien.com ("chúng tôi") xem trọng quyền riêng tư của bạn (người sử dụng) trang web ThanhNien.com. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu về quy định về sự riêng tư của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ hoặc truy cập trang web ThanhNien.com nghĩa là bạn chấp nhận tất cả điều khoản trong quy định về quyền riêng tư của ThanhNien.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy định này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web ThanhNien.com, khi bạn sử dụng một số dịch vụ của ThanhNien.com, khi bạn ở trong các trang ThanhNien.com, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ thư email, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, mã bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và một số thông tin cá nhân khác. Những thông tin này sẽ giúp trang web của chúng tôi nhận dạng danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web.

Chúng tôi cũng tự động ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn, các thông tin có trong tập tin cookie, và những trang web bạn truy cập và gửi thông tin.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cho những mục sau đây: để cải thiện trang web của chúng tôi, điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, thông báo cho bạn biết về những hoạt động của trang web, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt, và dịch vụ và các sản phẩm mới.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoặc cá nhân đáng tin cậy giúp chúng tôi điều hành và quản lý trang web của chúng tôi, hoặc thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn;

Chúng tôi tuân theo các thủ tục pháp lý;

Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi vi phạm Các Điều Khoản Trong Quy Định Sử Dụng của ThanhNien.com.

Tập tin Cookie

Cookies là các tập tin nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn cho phép các trang web hoặc hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng trình duyệt của bạn, nhận dạng danh tính của bạn, và thu thập và ghi nhớ những thông tin nhất định.

Chúng tôi có thiết lập tập tin cookie trên máy tính của bạn để nhận dạng danh tính của bạn, để hiểu được sở thích của bạn, theo dõi các quảng cáo và lưu lượng truy cập trang web, và tương tác của trang web để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi có thể cho phép các công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi, được thiết lập và truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, các công ty này sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các quy định về sự riêng tư của riêng họ, không phải là quy định này.

Việc Bạn Có Thể Sửa Đổi và Xóa Thông Tin Tài khoản và Các Lựa Chọn Ưu Tiên

Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi Thông Tin tài khoản của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc bạn có muốn nhận email từ ban quản trị hoặc các thành viên khác, việc chúng tôi liên lạc với bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt hoặc các sản phẩm mới hay không.

Bạn có thể xin xóa tài khoản của bạn trên trang web ThanhNien.com bằng cách liên hệ đến ban quản trị website.

Bảo Mật

Thông Tin Tài Khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.

Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi sửa chính sách về quyền riêng tư nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với quy định về riêng tư của chúng tôi.

 
ThanhNien.com's Privacy Policy
We can be reached via e-mail at [email protected]
  • The information provided by you is not available for sale or use by third parties. The information we collect is used to improve the content of our Web page, used to customize the content and/or layout of our page for each individual visitor, used to notify consumers about updates to our Web site.
  • We collect the e-mail addresses of those who post messages to our bulletin board, the e-mail addresses of those who communicate with us via e-mail, the e-mail addresses of those who make postings to our chat areas, aggregate information on what pages consumers access or visit, user-specific information on what pages consumers access or visit, information volunteered by the consumer, such as survey information and/or site registrations, name and address, telephone number, fax number.
  • We use a technology called "cookies" as part of our normal business procedure to track patterns of behaviour of visitors to the Website. A cookie is an element of data that the Website sends to your browser that is then stored on your system.
  • With respect to cookies: We use cookies to store visitors preferences, record session information, such as record user-specific information on what pages users access or visit, record past activity at a site in order to provide better service when visitors return to our site , ensure that visitors are not repeatedly sent the same banner ads, customize Web page content based on visitors' browser type or other information that the visitor sends.
  • If you do not want to receive e-mail from us in the future, please let us know by sending us e-mail at the above address.
  • From time to time, we may use customer information for new, unanticipated uses not previously disclosed in our privacy notice. If our information practices change at some time in the future we will post the policy changes to our Web site to notify you of these changes and we will use for these new purposes only data collected from the time of the policy change forward. If you are concerned about how your information is used, you should check back at our Web site periodically.
  • Customers may prevent their information from being used for purposes other than those for which it was originally collected by e-mailing us at the above address.
  • Upon request we provide site visitors with access to contact information (e.g., name, address, phone number) that we maintain about them.
  • If you feel that this site is not following its stated information policy, you may contact us at the above addresses.